یازده بهمن در بندرعباس باشید

دومین همایش بزرگ در مسیر موفقیت در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ در بندرعباس توسط خانه کیفیت ایرانیان برگزار خواهد شد

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.