کرونادرهرمزگان

آزمایشگاه کووید 19 بندرعباس
16 شهریور 1399

آزمایشگاه کووید 19 بندرعباس

اینجا آزمایشگاه کووید 19 بندرعباس است

مراسم بدرقه پیکر شهیده لیلا بهمن زاده ، شهیده مدافع سلامت هرمزگان
3 مرداد 1399

مراسم بدرقه پیکر شهیده لیلا بهمن زاده ، شهیده مدافع سلامت هرمزگان

دلی دارم؛ که از شوقِ وصالت،وجودم را زِ غم؛ ویرانه کرده

گلایه پرستاران از عدم رعایت مردم در مقابله با کرونا
17 تیر 1399

گلایه پرستاران از عدم رعایت مردم در مقابله با کرونا

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

این مرد یک قهرمان است / دکتر احسان رمضانیان
12 تیر 1399

این مرد یک قهرمان است / دکتر احسان رمضانیان

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

مامانم تا دم مرگ رفت و برگشت !
11 تیر 1399

مامانم تا دم مرگ رفت و برگشت !

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

درد و دل های یک پزشک مبتلا به کووید ۱۹
7 تیر 1399

درد و دل های یک پزشک مبتلا به کووید ۱۹

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

این مرد یک قهرمان است/دکتر مهدی حسنی آزاد
6 تیر 1399

این مرد یک قهرمان است/دکتر مهدی حسنی آزاد

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

آمار 5 تیرماه کرونا در هرمزگان
5 تیر 1399

آمار 5 تیرماه کرونا در هرمزگان

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

آمار 4 تیرماه کرونا در هرمزگان
4 تیر 1399

آمار 4 تیرماه کرونا در هرمزگان

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

آمار 3 تیرماه کرونا در هرمزگان
3 تیر 1399

آمار 3 تیرماه کرونا در هرمزگان

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

آمار 2 تیرماه کرونا در هرمزگان
2 تیر 1399

آمار 2 تیرماه کرونا در هرمزگان

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

آمار 1 تیرماه کرونا در هرمزگان
1 تیر 1399

آمار 1 تیرماه کرونا در هرمزگان

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

آمار 31 خرداد کرونا در هرمزگان
31 خرداد 1399

آمار 31 خرداد کرونا در هرمزگان

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

آمار 30 خرداد کرونا در هرمزگان
31 خرداد 1399

آمار 30 خرداد کرونا در هرمزگان

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

آمار 29 خرداد کرونا در هرمزگان
30 خرداد 1399

آمار 29 خرداد کرونا در هرمزگان

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

ظرفیت بیمارستان های هرمزگان تکمیل است ، لطفا کرونا نگیرید!
30 خرداد 1399

ظرفیت بیمارستان های هرمزگان تکمیل است ، لطفا کرونا نگیرید!

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

توصیه هایی که باید برای مقابله با کرونا انجام دهیم
30 خرداد 1399

توصیه هایی که باید برای مقابله با کرونا انجام دهیم

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

اینجا بیمارستان بندرعباس است!
30 خرداد 1399

اینجا بیمارستان بندرعباس است!

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا در هرمزگان

آمار ۲۸ خرداد کرونا در هرمزگان
28 خرداد 1399

آمار ۲۸ خرداد کرونا در هرمزگان

کاری از پویش مجازی مقابله با کرونا هرمزگان