فرصت های شغلی

  • طراح گرافیک : آشنا به برنامه های گرافیکی و خلاق در طراحی
    کارشناس پشتیبانی : آشنایی کامل به اینترنت و برنامه های جانبی از قبیل اینستاگرام ، واتساپ ، تلگرام و ...
  • لطفا در صورتی که سوابق کاری در خصوص موضوع خود دارید در این بخش وارد کنید