در مسیر پیشرفت

مصاحبه اختصاصی کیانوش جهانبخش در خصوص همه چیز،حتی خط قرمزها!
28 آذر 1397
همه چیز در خصوص استانی که نقدپذیر نیست!/در مسیر توسعه
6 آذر 1397

همه چیز در خصوص استانی که نقدپذیر نیست!/در مسیر توسعه

گفتگوی اختصاصی و بدون سانسور هرمزگان تی وی با رئیس خانه ی مطبوعات استان هرمزگان