وقتی تایمازوف هم توسط مدیران شیلات فیتیله پیچ شد!/فیلترشکن قسمت8

از ممنوعیت فروش خاک تا جوگیری ها برای کلان شدن شهر بندرعباس!وقتی دو سر لوله رو عوض می کنن و خبرنگاران در جلسه ی شیلات آب روغن قاطی میکنن!

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.