آخرین وضعیت پلی که قرار بود نماد بندرعباس باشد!

دوربین خبرساز هرمزگان تی وی به سراغ پلی رفته که قرا بود نمادی از بندرعباس باشد و آخرین وضعیت این پل را به تصویر کشیده است.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.