آزار و اذیت های خیابانی در دخترانه قسمت اول

قسمت اول برنامه دخترانه اختصاص یافت به موضوع آزار و اذیت های خیابانی.در این قسمت از برنامه دختران هرمزگانی در خصوص این معضل با یکدیگر گفتگو می کنند.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.نظر کاربران

سلطان مراغی 09:15:16 | 1398-2-22

خیلی عالی وکاری بسیار مفید . فرهنگ رعایت حقوق شهروندی را پاس بداریم .