آزار و اذیت های خیابانی در دخترانه قسمت دوم

قسمت دوم برنامه دخترانه اختصاص یافت به موضوع آزار و اذیت های خیابانی.در این قسمت از برنامه دختران هرمزگانی در خصوص این معضل با یکدیگر گفتگو می کنند.دخترانه یک برنامه ویژه دختران استان هرمزگان است که به معضلات و مشکلات دختران استان هرمزگان اشاره می کند.میهمانان دومین قسمت دخترانه خانم ها سوده سلامی ، کارشناس کامپیوتر ، مائده حسن الهی ، کارشناس معماری و فاطمه قریشی ، کارشناس نفت بودند.کارشناس دومین قسمت دخترانه را خانم دکتر پری صیادی ، مشاور خانواده و فعال اجتماعی بر عهده داشتند.اجرای این قسمت نیز توسط آرتا دخت زاهدی کارشناس علوم سیاسی بوده است

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.نظر کاربران

آرش 21:35:53 | 1398-3-3

این قضاوت ها الکی وخاص بود عام نبوده ای کاش پسرانه وپدرانه هم بود تا باهم مقایسه بشن قاضی یک طرف نباشیم