آنونس قسمت اول برنامه اردیبهشت

در قسمت اول برنامه اردیبهشت میزبان دو کارگردان فیلم کوتاه بچه های کوه زاچ بودیم.آقای محسن بخت یار و آقای حسن محمودی با حضور در برنامه اردیبهشت در خصوص فیلم کوتاه خود با کارشناس و مجری این برنامه گفتگو کردند.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.