آنونس قسمت دوم دخترانه/آزارهای خیابانی

آنونس دومین قسمت برنامه اینترنتی دخترانه.دخترانه یک برنامه ویژه دختران استان هرمزگان است که به معضلات و مشکلات دختران استان هرمزگان اشاره می کند.میهمانان دومین قسمت دخترانه خانم ها سوده سلامی ، کارشناس کامپیوتر ، مائده حسن الهی ، کارشناس معماری و فاطمه قریشی ، کارشناس نفت بودند.کارشناس دومین قسمت دخترانه را خانم دکتر پری صیادی ، مشاور خانواده و فعال اجتماعی بر عهده داشتند.اجرای این قسمت نیز توسط آرتا دخت زاهدی کارشناس علوم سیاسی بوده است.برای مشاهده مشروح این ویدیو میتوانید به این لینک مراجعه کنید

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.