آنونس گفتگوی دکتر منصوره معصومی در هرمزگان

بخشی از گفتگوی دکتر منصوره معصومی در جمع بانوان هرمزگان

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.