آنونس گفتگو با مهدی نظری بنیانگذار و مدیرعامل موسسه پی په سرای هنر

مهدی نظری نوازنده سازهای کوبه ای و مدیر عامل موسسه ی فرهنگی هنری پیپه سرای هنر

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.