آیین کلنگ زنی بوستان بزرگ مسئولیت اجتماعی در بندرعباس

آیین کلنگ زنی اولین بوستان بزرگ مسئولیت اجتماعی در استان هرمزگان برگزار شد

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.