اتوبوس بی ترمز! فیلترشکن 22

از آموزش و پرورش تا شهرداری و اتوبوسی که به گفته ی استاندار ، ترمز ندارد!

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.