اخبار استان هرمزگان را از چه طریقی پیگیری می کنید؟

از مردم بندرعباس پرسیدیم که اخبار استان هرمزگان را از چه طریقی پیگیری می کنند.مردم بندرعباس پاسخ های جالبی دادند که شما می توانید در این ویدیو ببینید

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.