اشک های مادر در خانه ی سالمندان!

به مناسبت شب یلدا به خانه ی سالمندان بقمان حکیم رفتیم و از نزدیک با مادران و پدرانی گفتگو کردیم که عمر خود را پای فرزندان گذاشتند و فرزندان آنها را فراموش کردند!

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.