اعزام جوانان روستایی هرمزگان به اربعین حسینی

اعزام جوانان روستایی هرمزگان به اربعین حسینی ، هدیه مقام معظم رهبری به جوانان روستایی استان هرمزگان

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.