اغتشاش در محل انتخابات اتاق بازرگانی بندرعباس

انتخابات اتاق بازرگانی بندرعباس به وسیله ی معترضین به این انتخابات به اغتشاش کشیده شد و گروهی با حمله به اتاق بازرگانی بندرعباس مانع حضور افراد برای رای دادن شدند.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.