افتتاح مطب دکتر اعتمادی فر در بندرعباس

در افتتاحیه ی مطب دکتر اعتمادی فر به سراغ ایشان رفتیم و با حال و هوای افتتاح دفتر جدید ایشان آشنا شدیم.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.