افتتاح میز خدمت ادارات استان هرمزگان

با حضو استاندار هرمزگان میز خدمت در ادارات بندرعباس افتتاح شد

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.