اهدای ماسک ویژه به پرستاران بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

مراسم اهدای ماسک ویژه به پرستاران بیمارستان شهید محمدی بندرعباس برگزار شد.در این مراسم 200 عدد ماسک ویژه ، توسط خیران به سرپرستاران بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اهدا شد تا در بخش های متفاوت این بیمارستان توسط پرستاران از آنها استفاده شود.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.