اوج بحران را در محله چاهستانی ها ببینید!

دوربین خبرساز هرمزگان تی وی به محله ی چاهستانی های بندرعباس رفته و از آنها در خصوص دغدغه هایشان پرسیده

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.