اولین چیزی که بعد از شنیدن واژه امربه معروف به ذهنتون میاد چیه؟

هرمزگان تی وی در اولین تریبون آزاد خود از مردم بندرعباس پرسید که اولین چیزی که پس از شنیدن واژه ی امر به معروف به ذهنشون میاد چیه؟پاسخ های جالب مردم بندرعباس را در این ویدیو مشاهده کنید.با تشکر از مدیریت و پرسنل ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان و مجتمع سیتی سنتر بندرعباس.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.