اگر به گذشته برگردم به شهردار میناب رای نمی دهم!/سنگ شکن میناب متعلق به شهرداری است

غلام کمالی عضو شورای شهر میناب است که این روزها مدعی آن است که شهرداری میناب سنگ شکن داشته است و شهرداری این شهر این حق مردم را نادیده گرفته است.در این ویدیو مشروح گفتگوی 1 ساعته این رسانه با وی را در خصوص این موضوع خواهیم دید

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.