اگر پارسیان تکون بخوره ، کل ایران تکون میخوره!

نشست خبری مدیرعامل منطقه انرژی بر پارسیان با رسانه های هرمزگان.هرمرگان تی وی نیز در این نشست خبری حضور داشت.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.