اینجا بیمارستان بندرعباس است!

اینجا بیمارستان بندرعباس است.لطفا کرونا رو جدی بگیرید

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.