بازدید خبرنگاران از بزرگترین کشتی تفریحی ایران

خبرنگاران استان هرمزگان از روند ساخت بزرگترین کشتی تفریحی ایران در بندرعباس بازدید کردند.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.