بازدید خبرنگاران از پلاژ بانوان سورو بندرعباس

تور خبری پلاژ بانوان سورو بندرعباس برگزار شد و خبرنگاران از پلاژ بانوان سورو بندرعباس بازدید کردند

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.