بخش قرنطینه بیماران مشکوک به کرونا در بندرعباس / خط مقدم

برای مشاهده آخرین وضعیت بیماران مشکوک به ویروس کرونا به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس رفتیم و با بیماران و پرستاران این بخش گفتگو کردیم

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.