بزرگترین آرزوی یک کودک کار از زبان خودش!

دوربین خبرساز تلویزیون اینترنتی هرمزگان تی وی گفتگوی کوتاهی داشته با یک کودک کار و دلایل کار او و همچنین بزرگترین آرزویش را از او پرسیده است.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.