بندرعباس قبل و بعد از انقلاب قسمت 1

از مردم بندرعباس در خصوص وضعیت آب آشامیدنی در قبل و بعد از انقلاب پرسیدیم.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.