تغییر رنگ نقشه ایران و نوشابه بازکردن مسئولین برای هم!

در بیست و ششمین قسمت فیلترشکن به تغییر رنگ نقشه ایران پرداختیم و نوشابه هایی که مسئولین برای یکدیگر باز میکنند!

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.