تماس با ما

شماره تماس دفتر : ۰۷۶۳۲۲۳۴۲۶۹

شماره همراه سردبیر : ۰۹۱۲۰۳۳۲۱۹۳

آدرس : بندرعباس ، خیابان دکتر شریعتی ( بین فاطمیه و اتوتاج ) کوچه قوام ۳ ، ساختمان ابن سینا ، طبقه ۴ ، واحد ۴۰۹