تهدید یک خبرنگار توسط عضو شورای شهر بندرعباس/ سر به سر من نزار!

به گزارش هرمزگان امروز اسلام باوقار عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در حاشیه ی درخواست مصاحبه ی خبرنگار این پایگاه اطلاع رسانی از فرزانه آرامش عضو دیگر این شورا ، با انداختن کت خود بر روی دوربین این پایگاه اطلاع رسانی اعلام کرد که سربه سر من نزار! این اتفاق در حالی رخ می دهد که اسلام باوقار سابقه ی اخراج خبرنگار این پایگاه اطلاع رسانی و اعلام به قانون کاری ندارم نیز در کارنامه ی خود دارد.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.