توصیه هایی که باید برای مقابله با کرونا انجام دهیم

در این ویدیو توصیه های دکتر فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان را برای مقابله با کرونا خواهید دید

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.