توقف صدور دفترچه های تامین اجتماعی از اول اسفند

صدور دفترچه های درمانی تامین اجتماعی از اول اسفند ماه ۱۳۹۹ متوقف خواهد شد.جهت بهره مندی از خدمات درمانی در مراکز تشخیصی و درمانی ارائه کارت ملی ، شناسنامه ویا جلد دفترچه های درمانی قدیمی ضروری است

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.نظر کاربران

کرامت آله گلستانی 16:37:14 | 1399-12-1

عالی است بشر طی که همه ق