حاج آقا جد و آبادته ! با سر می رم تو دیوارا

اون چیزی که شما نمی بینید در ویدیو مصاحبه های این هفته در بندرعباس!

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.