حضور وزیر جهاد کشاورزی در بندرعباس

گزارش اجمالی سفر وزیر محترم جهاد کشاورزی به هرمزگان؛‌ بهره برداری از پروژه های صنعتی در حوزه کشاورزی؛‌ تمجید از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و مدیریت عالی استان در زمینه کسب رتبه نخست در آبیاری نوین؛‌ توسعه دوبرابری سطوح کشت گلخانه ای در استان و طرح ٥٠٠٠ هزار هکتاری گلخانه ای در استان

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.