حقوق 15 میلیونی نمایندگان مجلس

در نشست خبری احمد مرادی نماینده ی مردم بندرعباس چهار سوال بسیار سخت از ایشان پرسیدیم و وی با صداقت کامل جواب داد.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.