حمله تیم بانوان برزیل هم تاثیر نداره کیریس جان!

همه چیز در خصوص ابراهیم هرمزگان و مشاوره های خاصش به استاندار هرمزگان تا اولتیماتوم فیلترشکن به روابط عمومی هایی که دارند خطرناک می شوند!

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.