حمله ملخ ها به دشت های سیریک و دفاع مدافعان سبز از باغات هرمزگان

حمله ملخ ها با دشت های سیریک آغاز شد و جهاد کشاورزی به صورت ویژه ای دفاع از زمین های کشاورزی و باغات هرمزگان را در دستور کار خود قرار داده.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.