حمله وحشیانه به پناهگاه حیوانات!

دوربین هرمزگان تی وی 24 ساعت از زندگی مدیران پناهگاه پناه بندرعباس را به شما تقدیم می کند.علاقمندان برای کمک به این پناهگاه درخواست می شود با شماره تماس موجود در فیلم ، تماس حاصل فرمایند شماره حساب پناهگاه گمبرون 6280231456691079 به نام سمیه سلیمی

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.