حمله وحشیانه به پناهگاه حیوانات!

دوربین هرمزگان تی وی ۲۴ ساعت از زندگی مدیران پناهگاه پناه بندرعباس را به شما تقدیم می کند.علاقمندان برای کمک به این پناهگاه درخواست می شود با شماره تماس موجود در فیلم ، تماس حاصل فرمایند شماره حساب پناهگاه گمبرون ۶۲۸۰۲۳۱۴۵۶۶۹۱۰۷۹ به نام سمیه سلیمی

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.