خدمات مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان به بیماران مزمن

مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان برای روزهای کرونایی برای بیماران مزمن در سطح استان هرمزگان اقدامات مناسبی در پذیرش و تهیه دارو و ملزومات درمانی ارائه می نماید.در این ویدیو بیشتر با این خدمات آشنا خواهیم شد.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.