خلاصه صحبت های داوطلبان شاخص مجلس یازدهم در روز پنجم

در این ویدیو بخشی از صحبت های داوطلبان شاخص مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه ی مرکز استان را خواهید دید.در این ویدیو بخشی از صحبت های آنها را خواهید دید.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.نظر کاربران

بنده خدا 04:43:46 | 1398-9-19

باید همه را می گذاشتید که بوی تبعیض استشمام نشود