درخواست کودکان نریگی جاسک برای ساخت مدرسه

نریگی روستایی از توابع بندرجاسک هرمزگان است که کودکان در این روستا در کپر بدون امکانات اولیه ادامه تحصیل می دهند.این کودکان تنها خواسته ای که داشتند ساخت یک سرپناه برای تحصیل بود

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.