دستور لغو پخش زنده جلسه علنی توسط رئیس شورا !

در جلسه ی علنی 20 خرداد شورای شهر بندرعباس چه گذشت؟

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.