دفاع استان هرمزگان در مقابل17میلیارد ملخ!

با توجه به حساسیت موضوع هجوم ملخ های صحرایی به استان هرمزگان، نحوه مبارزه با این آفت و همچنین ورود موج چهارم ملخ ها از عصر امروز از غرب هرمزگان، بخش مهم نشست خبری رئیس سازمان جهادکشاورزی این استان که به مناسبت هفته جهادکشاورزی برگزار شد، به این موضوع اختصاص یافت.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.