دلیل افزایش قیمت گوشت و مرغ!

در نشست خبری علی باقرزاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با خبرنگاران چه گذشت؟!

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.