دومین همایش در مسیر موفقیت بندرعباس

دومین همایش در مسیر موفقیت توسط خانه کیفیت ایرانیان در استان هرمزگان برگزار شد

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.