رابطه ی جنسی در بندرعباس و ویروس ایدز!

دوربین هرمزگان تی وی در میان مردم بندرعباس رفته است و از آنها در خصوص بیماری HIV پرسیده است.جواب های مردم بندرعباس را در این زمینه در این ویدیو مشاهده کنید.

بازنشر
لینک کوتاه به این نوشته:

نظر شما

باعث افتخار ما خواهد بود که دیدگاه خود را در خصوص این ویدیو برای ما ارسال کنید.